Facet Educatie
Schoolpas
Categorie (voor)leesprojecten en producten
Groep Groep 1 / 2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Terug

Schoolpas

Schoolpas
Een schoolpas is een bibliotheekabonnement voor een (groep van een) school waarmee 400 items op jaarbasis geleend kunnen worden. De uitleenperiode voor materialen bij dit bibliotheekabonnement is zes weken. Ook ontvangt de school een inleverattendering voor de geleende materialen.
De school kan zelf bepalen hoeveel schoolpassen er worden afgenomen.

Individueel leerlingabonnement
Een abonnement voor leerlingen tot 19 jaar is gratis. Deze kan persoonlijk aangevraagd worden in de bibliotheek.

Schoolpassen zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of bibliobus. De school kan zelf bepalen hoeveel schoolpassen er worden afgenomen.